Versterkt mensen op de werkvloer

Kies je voor Wijs Training dan kies je voor een kleinschalig bureau met 100% aandacht voor datgene waar het om gaat: ontwikkeling. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen bevlogen, gezond & succesvol hun werk te laten doen. Dit doen we door mensen te versterken in hun soft skills. Belangrijkste voor ons: vraaggericht werken zodat we een oplossing kunnen bieden wat nauw aansluit bij je dagelijkse praktijk. De basis van onze trajecten ligt in het praktisch toepassen van wetenschappelijke (neuro)psychologische kennis over gedrag. 

Persoonlijk. Vraaggericht. Toekomstgericht.

(Neuro)psychologie. Evidence Based.