Versterkt mensen op de werkvloer

Vraaggericht, toekomstgericht, relatie brein & menselijk gedrag


Wat

Mensen versterken in hun werk door het coachen en trainen op persoonlijk leiderschap is de reden waarom ik Wijs Training ben gestart. Vaktechnische vaardigheden alleen zijn niet genoeg. Om gezond, gemotiveerd, bevlogen en succesvol je werk te kunnen doen heb je psychologische vaardigheden nodig. Sommige mensen noemen het persoonlijk leiderschap, anderen noemen het soft skills of mentale kracht. 

Soft skills komen van pas als je goed wilt functioneren als werknemer of werkgever maar ook bij trajecten op het gebied van:

Duurzame inzetbaarheid

Verandering

Verzuimpreventie

Verbetering functioneren

Leiderschap

Teamontwikkeling

Organisatiecultuur

Ik combineer meer dan 15 jaar ervaring met menselijk gedrag in een breed scala aan branches. Met mijn neuropsychologisch  achtergrond werk ik vanuit de kennis die we hebben over ons brein en de relatie tot gedrag. Ik werk vraaggestuurd en toekomstgericht (21 Century skills). Dit resulteert in een unieke, oplossingsgerichte en praktische aanpak. 

Dit omvat een aantal psychologische concepten:

Stressbestendigheid

Veerkracht

Communcatie

Inzicht in gevoel

Inzicht in gedrag

Efficient & effectief werken

Met Wijs Training run ik een bureau waarmee ik bij meer uitgebreide vraagstukken de samenwerking opzoek met andere mensen. Met een netwerk van collega’s met elk hun eigen expertise bieden we complete trajecten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en Human Capital. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband “Duurzame inzetbaarheid à la carte”. Hierover binnenkort meer informatie. 

Missie

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen bevlogen, gezond & succesvol hun werk te laten doen.

Hoe

Dit doe ik door mensen te versterken in hun  persoonlijk leiderschap op de werkvloer door het toepassen van (neuro)psychologische kennis over gedrag. Dat kan gaan om teams, individuele werknemers, leidinggevenden en HR functionarissen. Dit alles doe ik vraaggestuurd en toekomstgericht. 

Visie

Mensen kunnen bevlogen, gezond en succesvol hun werk doen als ze zich blijven ontwikkelen.  Zowel in vaktechnische vaardigheden als in persoonlijk leiderschap. Zeker in de 21e eeuw is het van belang dat we daarbij de kennis over menselijk gedrag vanuit de werking van het brein praktisch toepassen. 

 Ik geloof dat mensen het best tot hun recht komen in een stressvriendelijke èn gedreven organisatiecultuur. Een organisatie die nadenkt over hoe je mensen kunt stimuleren in betrokken, gemotiveerde en succesvolle inzet. Een organisatie die zorgvuldig omgaat met verandering. Een organisatie die zich preventief bezig houdt met gezonde  inzet ter voorkoming van verzuim en verminderd functioneren. Een organisatie die bij uitval zorgvuldig gekozen interventies in het pakket heeft. Een organisatie heeft er baat bij dat mensen het beste tot hun recht komen. Minder kosten door o.a. minder ziekteverzuim en meer winst door efficiënter en effectiever werkende mensen. 

Achtergrond

Mijn loopbaan is geen rechte lijn. Van reisadviseur in het toerisme, ervaring in officemanagement en HR in het MKB tot toegepast psycholoog in een grote zorginstelling. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan die mij nu goed van pas komt. Ik weet welke uitdagingen mensen tegenkomen op de werkvloer in de verschillende branches. Tijdens mijn tijd als toegepast psycholoog in de zorg ontdekte ik mijn ultieme drijfveer: mensen helpen aan zoveel mogelijk kwaliteit van leven. Niet door ze te pamperen maar door ze o.a. te coachen en trainen in stressbestendigheid, veerkracht& onderlinge communicatie.

Eigenschappen 

Met de voeten in de klei en ruimdenkend, toegewijd en altijd gericht op ontwikkeling. Ik gedij optimaal binnen een dynamische omgeving. Samenwerken geeft mij energie.

Bel of mail me gerust om vrijblijvend samen een blik op je uitdaging te werpen.

Mirella Duiven-Meijerink


Mis niet langer de nieuwste inzichten over het versterken van mensen op de werkvloer.

Ontvang maximaal 1 à 2 keer per maand een nieuwsbrief. 

Vrijblijvend kennismaken of sparren? Ik houd van een lekker bakje koffie en een goed gesprek. Dat kan ‘in real life’ , via skype of telefoon. 

Contactgegevens: 

mirella@wijstraining.nl  /   +31 (0) 6 26 16 45 70  /  Post:  Divisie 12, 8333 DH  Steenwijk / Praktijk: J.H. Trompmeesterstraat 25-27 Steenwijk