Communicatie

Gesprekken verlopen helaas niet altijd zoals je zou willen. Je denkt bijvoorbeeld dat je een normale vraag stelt, maar je gesprekspartner komt met een verontwaardigde reactie. Of een collega verzoekt jou op dwingende manier iets te doen waar je vervolgens boos om wordt. Vaak gaan onenigheden tussen mensen niet over de inhoud van het meningsverschil maar meer over de onderliggende relatie. De onderstroom. Die relatie is te beïnvloeden. Wordt iemand bijvoorbeeld boos of loopt iemand weg terwijl je iets vroeg dan kan het zijn dat je de verkeerde toon aansloeg. Of je gebruikte de verkeerde woorden of iets in je houding maakte dat de ander zo scherp reageerde. Effectief is het niet. Als je het gedrag van de ander wilt beïnvloeden is de manier waarop jij iets zegt van groot belang.

Heb je voor jezelf het idee dat mensen in je omgeving je niet altijd begrijpen? Of verkeerd begrijpen? Of het nu gaat om collega’s, mensen aan wie je leiding geeft of leidinggevenden? Wij hebben vroeger op school weinig geleerd over goed communiceren. Het gaat er 9 van de 10 keer niet om wat je zegt maar hoe je iets zegt. Het gaat er ook om dat je begrijpt welke invloed jouw stijl van communiceren heeft op het gedrag van anderen en vice versa.

Hoe kan jij invloed uitoefenen op anderen?

Met persoonlijke coaching & training gaan we praktisch aan de slag met communicatie. Tijdens de coaching gebruiken we situaties uit je eigen praktijk zodat je het snel leert toe te passen. Ik train je in het gebruik van methodieken en coach je in het omgaan met betreffende situaties. Ik gebruik een aantal heldere methodieken zoals:

  • Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat laat zien hoe je invloed kunt uitoefenen op gedrag van anderen. Gedrag lokt gedrag uit. De manier waarop mensen op bepaald gedrag reageren is in veel situaties voorspelbaar. Door je bewust op een bepaalde manier te gedragen kan je anderen beïnvloeden.

  • `de Ik-boodschap

Over goed feedback geven in vier stappen.

  • Complimenten geven

Over authentiek complimenten geven en de kracht daarvan.

  • Wees een OEN, gebruik LSD, neem ANNA mee, laat OMA thuis, smeer NIVEA en maak je niet DIK.

We oefenen met dit ezelsbruggetje. Zo staat LSD voor actief luisteren, samenvatten en doorvragen en NIVEA voor niet invullen voor een ander. Waar de andere ezelsbruggetjes voor staan, daar kom je snel genoeg achter.

Neem contact op voor meer info.