Interactieve sessie

Wil je kennis over menselijk gedrag binnen je organisatie vergroten? Wijs Training komt met plezier een interactieve sessie verzorgen. Een mooie mix tussen voldoende theorie en toepassing in de praktijk komt aan bod. Heb je een grote groep? Dan kan de sessie in de vorm van een lezing / college gegeven worden. Hieronder een greep uit het aanbod. In overleg kunnen sessies op maat gemaakt worden.

De werking van stress, een 360° blik

Werkstress is beroepsziekte nummer één. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8  miljard euro. Niet alleen mensen die werk en zorg voor hun gezin combineren hebben last van burn-out klachten. Gejaagdheid is een verschijnsel dat in meerdere levensfasen een rol speelt. De oorzaken zijn divers. Werkstress wordt niet alleen veroorzaakt door werkdruk. Ook het continu combineren van verschillende rollen en taken, prestatiedruk, keuzestress en informatie-overload spelen een aanzienlijke rol. 

Het begint met het ontwikkelen van een stressvriendelijk klimaat. Als het gaat om duurzame inzetbaarheid is dat een deel van de oplossing. Oog voor preventie is minstens zo belangrijk. Uiteindelijk heb je werknemers nodig die in balans zijn.

 In een interactieve sessie gaan we aan de slag met de vragen: :Hoe wordt stress veroorzaakt?” “Wanneer is stress slecht en wanneer juist helpend?” “In hoeverre kan/moet je als HR professional of leidinggevende rekening houden met de situatie van de werknemer buiten het werk? Waar liggen de grenzen? Wat is de rol van je eigen referentiekader? Hoe kan je empathisch blijven? Wanneer wordt je hulp als bemoeizucht ervaren?” Wat voor beleid kan je inzetten bij amplitie en preventie?

Doelgroep voor deze interactieve sessie:

 • Ondernemers met personeel
 • HR professionals
 • Werkgroepen
 • Leidinggevenden
 • Iedereen die zich binnen een organisatie bezig houdt met beleid op het gebied van preventie, amplitie of duurzame inzetbaarheid

Duur van de sessie: 2,5 uur

Mensen in organisaties & verandering

Hoe komt het dat verandering veel vergt van medewerkers? Hoe verandert een organisatie het beste? Wat heeft een medewerker nodig om zo goed mogelijk te functioneren in een veranderingsproces en daarna? Wat heeft een team nodig? Wat zijn aandachtspunten voor directie en leidinggevenden? 

Vanuit een neuropsychologische blik kijken we naar verandering. Hoe kan je menselijk gedrag verklaren en waar moet je rekening mee houden als je een veranderingstraject opzet? In een interactieve sessie gaan we aan de slag met deze vragen. 

Doelgroep voor deze interactieve sessie:

 • Ondernemers met personeel
 • HR professionals
 • Werkgroepen
 • Leidinggevenden
 • Directie
 • Werknemers (aangepaste sessie voor meer bewustzijn / onderling begrip)
 • Iedereen die zich binnen een organisatie bezig houdt met verandering

Duur van de sessie: 2,5 uur

Is gezondheid te managen? 

Is gezondheid te managen? Een belangrijke vraag voor leidinggevenden, ondernemers en HR adviseurs. Want hoe kan je gezondheid managen? Sommige ziektes overkomen je toch gewoon? Ondanks een gezonde lifestyle? Of een ziekte je al dan niet overkomt, de realiteit is dat bedrijven moeten dealen met een aanzienlijke kostenpost rondom verzuim. Op welke wijze kan je als leidinggevende, adviseur of ondernemer op een constructieve manier invloed uitoefenen op verzuim- en verzuimgedrag? 

Wijs Training gelooft in een samenspel op drie beleidsmatige niveaus: amplitie, preventie en curatie. Het begint bij amplitie: dat je als werkgever een vriendelijke bedrijfscultuur creëert waarin medewerkers ruimte hebben voor een goede balans tussen stress en energie. Én een werkklimaat waarin medewerkers met kunde, bevlogenheid en betrokkenheid werken. Daarna volgt preventie: medewerkers versterken in hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit, ter voorkoming van uitval. Met curatie zorg je voor een succesvol plan bij verzuim of disfunctioneren. 

Vanuit een neuropsychologische achtergrond kijken we naar gedrag van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat gebeurt er bij teveel aan stress, hoe creëer je veiligheid, vertrouwen en motivatie? Wat betekent dat voor medewerkers onderling? Wat is de invloed van de relatie tussen leidinggevende en medewerkers? Tijdens de sessie gebruiken we een casus uit de praktijk. Dat kan een casus van de organisatie zelf zijn of een casus van Wijs Training. 

Door het interactieve karakter krijgen de deelnemers tips en delen ervaringen met elkaar uit die zij weer in kunnen zetten in de praktijk van alle dag.

Doelgroep voor deze interactieve sessie:

 • Ondernemers met personeel
 • HR professionals
 • Werkgroepen
 • Leidinggevenden
 • Iedereen die zich binnen een organisatie bezig houdt met beleid op het gebied van amplitie, preventie en curatie

Duur van de sessie: 2,5 uur