Teamcoaching

Wanneer heeft een team baat bij teamcoaching? Meestal speelt er bij de organisatie een vraag op het gebied van een knelpunt, een kans of een verandering. 

Mogelijkheden

Voorbeelden van knelpunten: een team is niet effectief en efficiënt omdat onderlinge communicatie of samenwerking niet optimaal is. Ook kan het zijn dat er sprake is van onenigheid of tegengestelde belangen. Verder is een ‘klik’ tussen teamleden  niet vanzelfsprekend. Op resultaatgerichte en constructieve manier maakt teamcoaching dit soort knelpunten zichtbaar en bespreekbaar. 

Ook wanneer een team prima samenwerkt, mensen met plezier hun werk doen, de leidinggevende tevreden is en de resultaten goed, dan kan teamcoaching zinvol zijn. Samenwerking en productiviteit kan altijd beter. Als het team zichzelf een 7 of 8 geeft kan je nog steeds doorgroeien naar een 9. 

Een andere belangrijke reden om teamcoaching in te zetten is het doorgaan van een veranderingstraject. Het kan zijn dat er nieuwe teams gevormd worden of dat een bestaand team aan de slag gaat met een verandering. Een nieuw team maakt verschillende fases door in teamontwikkeling maar een bestaand team dat te maken krijgt met verandering ook. Deze laatste teams vallen een paar fases terug in hun teamontwikkeling. Voor het versneld laten doorgroeien van een team naar de volgende fase van teamontwikkeling is teamcoaching hét instrument om toe te passen. Ook startende projectteams die het doel hebben om een verandering door te voeren, hebben grote baat bij teamcoaching.

Hoe werkt het 

 Een teamcoach is géén leidinggevende, kiest geen partij en stuurt niet. De teamcoach kijkt vooral naar de groepsdynamiek. 

Mogelijke onderdelen van teamcoaching: 

 • Bewustwording over teamrollen
 • De groep op systematische wijze stimuleren de eigen leerdoelen, behoeften en vragen te formuleren. 
 • Teamleden in contact brengen met onderliggende behoeftes, motieven en drijfveren.
 • Groepsprocessen systematisch observeren en benoemen ter bewustwording bij teamleden.
 • Interventies gebruiken om zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen van de groep aan te spreken.
 • Valkuilen, allergieën en biografische thema’s bespreekbaar maken.
 • Het team ondersteunen in persoonlijk- en gezamenlijk eigenaarschap.

Methodieken:

 • Functionele analyse
 • Teamopstellingen
 • Systeembenadering
 • Oplossingsgerichte coaching
 • Appreciative inquiry

De teamcoach heeft ervaring met psychodynamisch observeren en groepsdynamica.  

Resultaat: Ontwikkeling van nieuwe competenties en gedragsverandering, versteviging van het team, zelfvertrouwen, onderlinge veiligheid en vertrouwen.