Zakelijk aanbod

Wijs Training is specialist in het versterken van mensen op de werkvloer. Bevlogen, betrokken, veerkrachtige, efficiënte, effectieve en stressbestendige medewerkers is het streven. Dat zorgt voor een succesvolle organisatie, een lager ziekteverzuim en eenvoudigere verandertrajecten. Voor bedrijven en instellingen ontwikkelt Wijs Training diverse programma’s op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, duurzame inzetbaarheid, human capital, verzuimpreventie, etc.  Van kort & noodzakelijk tot intensief en volledig.

Het succes van een organisatie is sterk gerelateerd aan menselijk gedrag en organisatiecultuur. Een ideaal traject gaat over drie beleidsmatige pilaren. Het start met amplitie. Op welke manier heeft het gedrag van een leidinggevende invloed op de medewerkers? Op welke manier heeft de cultuur invloed? En welke invloed heeft het eigen gedrag van medewerkers onderling?  Op welke manier kan je positief invloed uitoefenen? Daarnaast is het belangrijk een goed preventief beleid uit te zoeken en het toepassen van de juiste interventies. Wijs Training kan een dergelijk traject volledig inrichten.

Hieronder een greep uit het gevarieerde aanbod:

Kennismakers

Een kennismaker is een korte bijeenkomst voor werknemers, HR professionals of leidinggevenden.

Quick fix

Een workshop, kortdurende training of ad hoc advies om snel te kunnen handelen.

Analyse

Als psycholoog is Mirella gecertificeerd in het gebruik van een groot palet aan psychodiagnostische instrumenten. Denk daarbij aan alle onderdelen van talent assessments zoals persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren, etc. Ook testen in het kader van persoonlijk leiderschap. Dit wordt gebruikt bij het in kaart brengen van veerkracht, stressbestendigheid, cognitief functioneren,  kritisch denken, etc. Vaak vragen organisaties specifiek naar instrumenten zoals Disc en MBTI maar deze commerciële tests zijn niet altijd de beste oplossing voor het vraagstuk. Voor deze testen hebben we uitstekende alternatieven beschikbaar welke psychometrisch van goede kwaliteit zijn. In een aantal gevallen werken we samen met een extern bureau wat zich volledig heeft gespecialiseerd in psychodiagnostiek. Mocht een instrument zoals MBTI, DISC of Insights wel de beste oplossing zijn dan werken we samen met hierin gecertificeerde en geschoolde zzp’ers.  Het kan ook wenselijk zijn dat testafname door een andere persoon wordt gedaan dan de coach of trainer die een werknemer of team begeleidt. Zo ook voor loopbaanonderzoek en teamanalyse. Denk bij het laatste aan teamopstellingen, het in kaart brengen van teamrollen, Insights, etc.

Stevige wortels voor je organisatie

Als stress en/of verandering hoog op de agenda staat bij jouw organisatie. Voor complete trajecten op maat.

Oplossing voor individuele werknemers

Heb je werknemers die gebaat zijn bij individuele coaching of counseling omdat zij last hebben van stress en/of verandering? Werknemers die niet goed in hun vel zitten, minder goed presteren of hard op weg zijn richting een burn out of uitval om andere stressgerelateerde redenen?


Samenwerkingen