Aanbod

Herken je dit?

Je bent een leidinggevende of manager en je kampt met het volgende:

 • Er is sprake van verhoogd (psychisch) verzuim of men is meerdere keren per jaar afwezig vanwege een griepje.
 • Mensen lijkt moeizaam om te gaan met veranderingen in de organisatie.
 • Mensen nemen te weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel.
 • Mensen zijn te weinig resultaatgericht aan het werk.
 • Er is sprake van te weinig onderling begrip.
 • Er zijn te veel  niet-productieve conflicten.
 • Het ontbreekt mensen aan daadkracht.
 • De sfeer onderling is regelmatig gespannen.
 • Je krijgt een team aangewezen dat verwaarloosd is door de vorige leidinggevende.
 • Een zelfsturend team is niet zo zelfsturend als gehoopt.
 • Er worden nieuwe teams gevormd en je wilt vanaf de start professionele begeleiding om er een topteam van te maken.
 • Het gaat allemaal best goed en je hebt de ambitie om een topteam van je medewerkers te maken.
 • Er komen nieuwe uitdagingen voor je medewerkers aan. Je wilt ze hier goed op voorbereiden.

Goed nieuws. Hier is heel veel aan te doen.

Wijs Training is specialist in het trainen en (team)coachen op mentale vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden.

Onze kracht zit hem in het feit dat we een tweesporenbeleid bieden. Enerzijds zetten we in op het versterken van de individuele mentale kracht van de medewerker. Denk daarbij aan het versterken van stressbestendigheid, veerkracht, emotionele intelligentie en samenwerkingsvaardigheden. Het andere spoor betreft de onderlinge samenwerking tussen teamleden. Met teamcoaching begeleiden we een team bij zijn ontwikkeling om zo zelfstandig mogelijk te worden, gericht op collectieve processen, zo belangeloos mogelijk. 

Spoor ‘mentale kracht’

Op het gebied van mentale kracht versterken we de individuele medewerker in stressbestendigheid, veerkracht, emotionele intelligentie en samenwerkingsvaardigheden. Dit doen we meestal in de vorm van een training aan een groep mensen binnen de organisatie. In deze trainingen gebruiken we diverse werkvormen waaronder ons eigen StressWeg© – bordspel en persona canvas. Deze trainingen zijn heel nuttig in tijden van verandering, voor duurzame inzetbaarheid, preventie van psychisch verzuim en leiderschapsstrajecten. 

Individuele coaching op mentale kracht is ook mogelijk.

Spoor ‘teamcoaching’

In teamcoaching gaat het vooral om het versterken van de samenwerking en effectiviteit door het vergroten van o.a. vertrouwen, betrokkenheid, conflictvaardigheden, eigenaarschap en resultaatgerichtheid.

Mogelijke resultaten:

 • Het team is zich bewust van (uniforme) visie en draagt de gezamenlijke normen uit.
 • Teamleden weten elkaar te vinden, handelen pro-actief, zijn zich bewust van welke talenten er zijn binnen het team.
 • Het team is zich bewust van hun toegevoegde waarde binnen de organisatie en hoe ze bij kunnen dragen aan organisatiedoelstellingen.
 • Teamleden zijn in staat om effectiever, vanuit eigenaarschap en met meer plezier samen te werken.
 • Teamleden zijn in staat om elkaar aan te spreken en elkaars hulp te vragen. Ze zijn daardoor meer in regie. 

Let op: als teamcoach gaan we niet op de plek van de manager zitten. Een teamcoach is geen leidinggevende of manager. Een teamcoach helpt het team bij de ontwikkeling om het zo zelfstandig mogelijk te maken, daarbij gericht op collectieve processen, zo belangeloos mogelijk. 

(Executive) psychologische coaching

Zowel individuele medewerkers als leidinggevenden kunnen individueel gecoacht worden op vraagstukken rondom burn-out preventie, omgaan met veranderingen, samenwerkingsvaardigheden, emotionele intelligentie, leiderschap en zelfinzicht. Als coachende psycholoog maakt Mirella gebruik van haar toolbox van psychologische methodieken, gecombineerd met een gelijkwaardige coachende houding. Coaching doen we als het even kan, zo veel mogelijk buiten in de natuur.

Stressbestendigheid

Zelfinzicht

Samenwerkingsvaardigheden

Veerkracht

Emotionele intelligentie