Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan natuurlijk erg zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacy- en cookie-beleid van Wijs Training. Je gegevens verstrekken of verkopen wij nooit aan derden. 

Wij behouden ten allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren je deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij je hierover informeren via onze website. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. 

Over Wijs Training

www.wijstraining.nl wordt beheerd door Mirella Duiven-Meijerink (eigenaar Wijs Training). 

Mijn contactgegevens zijn: 

Wijs Training 

(Mirella Meijerink training- en coaching) 

t.a.v. Mirella Duiven-Meijerink

Divisie 12 

8333 DH. Steenwijk

KvK: 62481827

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Welke gegevens verzamelen we:

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Mobiel Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en Woonplaats 
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer
 • Rekeningnummer 
 • Geboortedatum 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wijs Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

– gezondheid. Deze informatie verstrek je als client tijdens consulten/workshops/trainingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Wijs Training. 

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens 

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Daarnaast hebben wij een aantal gegevens nodig om de opdracht conform de overeenkomst voor je uit te voeren. Ook kan het zijn dat wij reeds verstrekte gegevens nodig hebben ten behoeve van direct marketing. Voor dit laatste hebben wij een zorgvuldige beoordeling gemaakt, zodat slechts gegevens worden gebruikt welke strikt noodzakelijk zijn voor direct marketing (gerechtvaardigd belang). 

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Wij doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen of een inschrijving op onze nieuwsbrief via de website. Wanneer een algemeen contactformulier of aanvraagformulier om meer informatie via onze website is ingevuld, worden de gegevens niet gebruikt voor de commerciële nieuwsbrieven. Wel worden de contactgegevens opgeslagen in ons nieuwsbriefsysteem Mailchimp zodat we contact met je kunnen opnemen om jouw vragen te beantwoorden. 
 • Je telefoonnummer gebruiken wij om je telefonisch vragen te beantwoorden of een afspraak te kunnen maken. 
 • Gezondheidsinformatie gebruiken wij om training/coaching/workshops op maat te geven
 • Overige gegevens gebruiken we voor facturering

Met wie delen wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp. Ben je klant bij Wijs Training omdat je een product of dienst afneemt (betaald of een pilot) dan staan je gegevens eveneens opgeslagen op de website en externe harde schijf van Wijs Training zelf. Dit document is bevelligd met een wachtwoord en alleen te bereiken door Mirella Duiven-Meijerink, eigenaar van Wijs Training. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Reactie module

Voor de reactie-module op onze blog-artikelen maken wij gebruik van het comment-systeem binnen ons WordPress thema X van Themeco. Meer informatie over het privacy beleid van Themeco vind je hier. 

Uitschakelen en verwijderen 

Wil je gegevens verwijderen? Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van Wijs Training wilt ontvangen, kun je ten allen tijde je eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. 

Je gegevens worden meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard tenzij wij door andere wetgeving bepaalde bewaartermijnen in acht moeten houden. 

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via de Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. 

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst: LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. 

Links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.wijstraining.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. Wij adviseren je de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten. 

Via de volgende links tref je de verschillende privacyverklaringen aan:

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, verwijderen wij je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de volgende maand uit het systeem. 

De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels het contactformulier op www.wijstraining.nl worden binnen 1 jaar na de laatste correspondentie met jou verwijderd. Wij adviseren je om privacygevoelige gegevens via een veilige manier te verzenden. 

De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te waren en/of beschikbaar te houden. 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze instrekking. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt hebben, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht o het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk worden ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek naar ons e-mailen via mirella@wijstraining.nl 

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kun je je natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met je uit te komen.

Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit kunt doen.