Teams

Om teams goed te laten functioneren is er meer nodig dan alleen vaktechnische vaardigheden.

Allereerst de werknemer zelf.  Een werknemer die stressbestendig is, veerkrachtig omgaat met veranderingen, goed kan samenwerken met collega’s, op de juiste toon communiceert en bijdraagt aan een prettige werksfeer is van belang.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het team als geheel. Hoe werken ze samen, hoe communiceren ze en hoe is de sfeer?

Ook de relatie tussen werknemer en leidinggevende en de relatie tussen team en leidinggevende is van belang bij succes.

Wijs Training is uw gesprekspartner om te analyseren op welk gebied ontwikkeling nodig is. Dit doen we met een helikopterblik, onze psychologische kennis en jarenlange ervaring met menselijk gedrag in diverse organisaties.

Samen stellen we een plan op, 100% gericht op wat een team nodig heeft. Is het de ontwikkeling van individuele psychologische- en communicatieve skills zoals stressbestendigheid, veerkrachtig omgaan met veranderingen, emotionele intelligentie, samenwerkingsvaardigheden? Of is het nuttig om het team in z’n geheel te coachen op samenwerking?


Samenwerking met o.a: